Storitve

Vodenje računovodstva in davčnih evidenc

 • Vodenje poslovnih knjig za vse oblike kapitalskih družb, samostojne podjetnike in društva;
 • Knjiženje in kontiranje poslovnih dogodkov;
 • Vodenje davčnih knjig in vseh ostalih evidenc, ki so potrebne za mesečni in trimesečni obračun DDV-ja, ter posredovanje podatkov davčni upravi;
 • Vodenje poslovnih kartic za posamezne poslovne partnerje, pošiljanje opominov, izračun zamudnih obresti, usklajevanje in potrditve medletnih ter letnih stanj;
 • Mesečni obračun plač, bonitet, povračil stroškov zaposlenim, obračun regresa za letni dopust, izračun avtorske in podjemne pogodbe, izračun stroškov najema, obračun potnih stroškov;
 • Izdelava medletnih in letnih poročil za statistične, davčne in bančne potrebe za pridobitev bančnih posojil, limitov in morebitnih drugih storitev;
 • Priprava in oddaja mesečnih poročil ((Ajpes, Durs, BS(SN,SKV,C...), statistika));
 • Vodenje registra osnovnih sredstev, obračun medletne in letne amortizacije, prevrednotenja in izločitve skupaj z inventurnimi navodili za letne popise sredstev in njihovih obveznosti do virov sredstev ;
 • Vodenje stroškovnega računovodstva po stroškovnih mestih in stroškovnih nosilcih;
 • Izdelava statističnih finančnih računov;
 • Vodenje plačilnega prometa in priprava plačilnih nalogov, tudi uvajanje v e-plačilni promet;
 • Izdelava celostnih rešitev za organizacijo vašega poslovanja;
 • Priprava projektov in dokumentacije za javne razpise (podjetniški sklad…);
 • Izdelava letnih zaključnih računov;
 • Izdelava letnih poslovnih poročil;
 • Izdelava planskih aktov.
kalkulator

Računovodska administracija

 • Fakturiranje blaga in storitev;
 • Vodenje blagajniškega poslovanja;
 • Vodenje materialnega in blagovnega poslovanja;
 • Pisna in elektronska komunikacija z davčno upravo, stranko, poslovnimi partnerji;
 • Finančna analiza poslovanja, podprta z kazalniki in grafično obdelavo;
 • Pomoč in uvajanje v office okolja.

Poslovna podpora

 • Priprava e-izvršb in opominov in obračuna obresti;
 • Vodenje kadrovske evidence, sestavljanje pogodb o zaposlitvi, prijava potreb po delavcih;
 • Prijava in odjava v obvezno zavarovanje;
 • Arhiviranje, urejanje dokumentacije in navodila v zvezi s tem;
 • Spremljanje podatkov o višini plač, povračilih stroškov v zvezi z delom in drugih statističnih podatkov, ki se objavljajo v uradnem listu.

Davčno in poslovno sodelovanje

 • Z obsežnim davčnim znanjem in tekočim spremljanjem novih predpisov zmanjšujemo vaše davčne obveznosti na minimum;
 • Skozi leto planiramo in implementiramo strategije, ki zmanjšujejo davčno izpostavljenost in izboljšujejo donosnost vašega poslovanja;
 • Strokovno pomoč za spreminjajoča kompleksna pravila davčne zakonodaje pridobimo za vas direktno od davčne uprave;
 • S strankami polno sodelujemo pri načrtovanju davčnih rešitev, jih izobražujemo in pomagamo najti optimalno rešitev;
 • Pri morebitni davčni kontroli ves čas sodelujemo z davčnimi inšpektorji, pojasnujemo vaše poslovne dogodke, tako da pridemo do za vas ugodnih rešitev.

Računovodstvo uvoz izvoz

 • Vodenje računovodskih evidenc izvoza in uvoza blaga in storitev v območju EU in v tretji svet;
 • Poročanja Intrastat;
 • Davčne evidence in poročanje;
 • Spremljanje zakonodaje s področja uvoza in izvoza

Našo celostno ponudbo dopolnjujemo z osebnostnim pristopom do vsakega poslovnega partnerja. S svojimi poslovnimi partnerji se skušamo tudi časovno uskladiti in jim nuditi maksimalno podporo pri pripravi dokumentacije, da ne izgubljajo nepotrebnega časa, da bi bila s tem prizadeta osnovna dejavnost poslovanja.

Računovodski servis Gazeta d.o.o., Ljubljana je namenjen vsem tistim poslovnim izzivom, ki imajo dolgoročne cilje poslovanja, obvladujejo tveganja in so poslovno usmerjeni.

Naš cenik računovodskih storitev je prilagojen tako, da cena pada in raste skupaj s podjetjem, zato lahko vsako podjetje obvladuje svoje računovodske stroške.

Računovodske storitve nudimo za vse vrste dejavnosti, ne glede na kraj opravljanja dejavnosti ali sedeža podjetja.

Naj računovodstvo postane naša skrb.

Na vrh
© 2011 - 2019 Gazeta d.o.o., vse pravice pridržane.    Pravna varnost.    Uporaba piškotkov.