GAZETA d.o.o. je podjetje iz Ljubljane, ki opravlja računovodske storitve in posredništvo. Naša konkurenčna prednost je celosten in osebnosten pristop k poslovnim partnerjem. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 2002 in je ves čas svojega obstoja usmerjeno k rasti in stabilnosti poslovanja. Poleg strokovnega vodenja poslovnih knjig zagotavljamo tudi strateško svetovanje in nenehno izobraževanje naših strank s področja računovodenja, davkov, finančnega poslovanja in strategije podjetja.

Vizija podjetja je usmerjena k dolgoročnemu in stabilnemu poslovanju in take so tudi poslovne odločitve. Naše stranke se pri nas počutijo varno in zadovoljno. Usmerjamo jih k pozitivnim trendom rasti, ustvarjanju dodane vrednosti in pozitivnemu finančnemu toku.

Marija Horvat Direktorica podjetja Marija Horvat, dipl. ekon., višja predavateljica, ima dolgoletne izkušnje s področja računovodstva, finančnega poslovanja, kakor tudi z davčnega in delovno pravnega področja. Svoje izkušnje je nabirala kot vodstvena delavka v velikih slovenskih podjetjih. Kot članica nadzornega sveta dobro pozna tudi zakonodajo s področja gospodarskih družb in obligacijsko zakonodajo. Aktivna je tudi na področju izobraževanja, saj je višja predavateljica, članica sveta šole in članica četrtne skupnosti, ter članica Nadzornega odbora Mestne občine Ljubljana.

V dobro zastavljeni dolgoročni strategiji podjetja ni bojazni, da podjetje ne bi preživelo. Večino informacij, ki jih nujno potrebuje pri pravilnem odločanju o nadaljnjih strategijah podjetja, pa lahko dobi že iz računovodskih poročil, ki jih morda marsikdo še ne razume in se ne zaveda njihovega pomena.

Doseči likvidnost in rentabilnost poslovanja je zahtevna naloga, saj je potrebno poznati tudi različne možnosti za investiranje, financiranje z zadolževanjem, optimizacijo davkov, zavarovanje terjatev – to pa zahteva natančno zahtevane finančne cilje.

Smo zanesljivi in zaupanja vredni!

Direktorica:
Marija Horvat

potrdilo sklep o imenovanju potrdilo plaketa
Na vrh
© 2011 - 2019 Gazeta d.o.o., vse pravice pridržane.    Pravna varnost.    Uporaba piškotkov.