E - Računovodstvo


Papirnata vojna vihra je vedno hitrejša in se povečuje vsako leto za 15%. Najbrž je cilj nas vseh da se klasičnega obravnavanja papirjev čim prej znebimo. Kaj bomo s tem dosegli:

 • zmanjšali stroške
 • sledili dokumentaciji v celotnem procesu njene obdelave
 • dosegli večjo preglednost dokumentacije
 • trajno in učinkovito arhiviranje brez gore registratorjev
 • zmanjšali napake


Zakonodaja ki ureja področje e- računovodstva

 • Zakon o elektronskem podpisu in poslovanju (ZEPEP – UPB1)
 • Zakon o davčnem postopku (Zdav P -2)
 • Zakon o DDV (Z DDV- 1)
 • Slovenski računovodski standardi (standard 21)
 • Elektronsko bančništvo

O podatkih v elektronski obliki govorimo takrat, kadar so oblikovani, shranjeni, poslani, prejeti ali izmenljivi na elektronski način.

 

Elektronski podpis

Elektronski podpis je niz podatkov v elektronski obliki, ki je vsebovan, dodan ali logično povezan z drugimi podatki in je namenjen preverjanju pristnosti teh podatkov in identifikaciji podpisnika, overjen s kvalificiranim digitalnim potrdilom.

 

Elektronska oblika podatkov

Zakon o elektronskem podpisu (ZEPEP – UP) v 13. členu pojasnjuje, da kadar Zakon ali drug predpis določa pisno obliko, se šteje, da je elektronska oblika enakovredna pisni obliki, če so podatki v elektronski obliki dosegljivi in primerni za kasnejšo obdelavo.


E – računi

Po Zakonu o davku na dodano vrednost, davčni zavezanci lahko izdajajo račune v nematerializirani obliki – elektronski računi. Kriterije, ki jih morajo izpolnjevati izdajatelji e –računov je pripravila davčna uprava RS, kateri je potrebno posredovati podatke o:

 • računalniških rešitvah izmenjave podatkov med davčnimi zavezanci
 • vsebino računalniškega dokumenta
 • zagotoviti varnost in zaščito
 • posredovati pogoje hranjenja in dostopa

Da postane elektronski račun enakovreden računu izdanemu v materializirani obliki, mora biti podpisan z varnim elektronskim podpisom in overjen s kvalificiranim digitalnim potrdilom.

Elektronsko bančništvo

Elektronsko bančništvo predstavlja enega od dostopnih kanalov do bančnih produktov. Omogoča podjetjem in podjetnikom udobno opravljanje bančnih storitev z želene oddaljene lokacije.
Tako je elektronsko bančništvo skupaj z internetom postalo zelo hitro rastoče področje in uživa zavidljivo pozornost.
Povezava med strankami in računovodskim servisom, omogoča preko txt. dadotek enostaven prenos plačilnih nalogov v elektronsko bančništvo in stranki prihrani ogromno časa.

Off – line povezave

Povezava off – line ne omogoča direktne povezave med podjetjem in računovodskim servisom. Računovodski servis ima svojo podatkovno bazo in podjetje- podjetnik svojo. Za delovanje je potrebna sinhronizacija obeh. Prenos podatkov deluje na principu izvoza podatkov od podjetja do računovodskega servisa.

Prednosti:

 • ne potrebujemo visoko zmogljivost opreme
 • enostavno in poceni delovanje

Slabosti:
 • neažurnost podatkov
 • podatkov ni mogoče brisati ali popravljati


On – line povezave

Povezava on – line omogoča podjetju in računovodskemu servisu delovanje na isti bazi podatkov, oba tudi s to bazo upravljata in zasledujeta iste podatke. Vendar je za ta postopek sodelovanja potrebna zmogljivejša podatkovna baza, pri podjetju je potrebno vzpostaviti rešitev računalniškega omrežja.

Prednosti:

 • ažurnost podatkov
 • možnost vseh sprememb

Slabosti:
 • dražja in zmogljivejša oprema

Brez papirno računovodstvo je na pohodu in ni več daleč čas, ko drugače enostavno ne bomo želeli funkcionirati.Na vrh
© 2011 - 2019 Gazeta d.o.o., vse pravice pridržane.    Pravna varnost.    Uporaba piškotkov.