Strateška povezovanja partnerskih malih podjetij


Gospodarska kriza, ki vztrajno že tretje leto slabi poslovanje podjetij in se globoko zajeda v njihove rezerve, je nekoliko pozneje prizadela mala podjetja, ki so zaradi njihove majhnosti in morda tudi geografsko omejenega poslovanja toliko bolj ranljiva kot velika podjetja. Dodaten udarec je pri njihovi slabitvi poslovanja, svoje dodala še finančna nedisciplina in spremljajoča siva ekonomija.

Poslovanje malih podjetij, je odvisno predvsem od njihovega hitrega prilagajanja tržnim razmeram. Izvozniki, ki so si trg ustvari še pred krizo delajo za sedanje razmere kar dobro. Nimajo toliko težav s plačilno disciplino, vendar je še vedno odziv države pri vračilu DDV – ja prepočasen. Gostinska panoga se sooča predvsem z manjšim prometom oz. z manjšo potrošnjo obiskovalcev. Kriza se čedalje bolj zajeda v trgovino, potrošniki postajo vedno bolj previdni pri nakupih. Še bi lahko naštevali, a dejstvo je eno, da se vsak od nas bori za obstanek in preživetje. Pri pridobivanju novih poslovnih priložnosti, dodana vrednost v teh težkih časih ni vedno na prvem mestu.

Pri naših strankah še nismo opazili želje po lastniškem povezovanju. Morda pri mikro podjetjih kapitalske povezave niso tako mikavne, saj ta podjetja kapitalsko niso tako zanimiva. Prednost je njihova tržna fleksibilnost. Opažamo pa željo po tako imenovanem mreženju, skupnem promoviranju, koriščenju medsebojnih uslug in izmenjavi poslovnih izkušenj. Mnoga iščejo izzive v dodatnih tržnih nišah in v kratkoročnih varčevalnih ukrepih, ki so lahko bolj učinkoviti , kot v večjih poslovnih subjektih.

Ko se podjetja odločajo za združitve, pripojitve ali tudi prevzeme, se morajo v prvi vrsti osredotočiti na zakonske predpise, ki so pogojeni s pridobitvijo določenih soglasij. Z finančno računovodskega vidika, pa je potrebno pripraviti skrben pregled o vrednosti in finančnem stanju podjetja. Pri tem se moramo sklicevati predvsem na listine, kot so letna in medletna bilanca stanja skupaj z ustreznim računovodskim izkazom. Predložene listine ne smejo biti starejše od treh mesecev in običajno zajemajo vsaj dveletni pregled poslovanja. V času gospodarske krize, nestabilnosti na trgu in borzi, pa določanje poštene vrednosti podjetja zahteva izredno previdnost, še zlasti, kadar so bile uporabljene oslabitve. Prav ocene poštene vrednosti temeljijo na predpostavki časovne neomejenosti, ta pa je v kriznih časih lahko zelo vprašljiva. Pri tem je potrebno upoštevati tako računovodske , kot tudi revizijske standarde. Kadar se v podjetja pri združitvah ali pripojitvah vlagajo tudi stvarni vložki, ki presegajo vrednost 100.000,00 €, je potreben tudi revizijski pregled. Ta mora skrbno pregledati pripravljene računovodske informacije in podati svoje mnenje o njihovi verodostojnosti in zanesljivosti. Skrbni pregledi se seveda razširijo tudi na vsa druga področja poslovanja, vključno s trgom na katerem se kot poslovni subjekti pojavljajo.

Na vrh
© 2011 - 2019 Gazeta d.o.o., vse pravice pridržane.    Pravna varnost.    Uporaba piškotkov.