Prodaja blaga in storitev po socialnih omrežjih


Za prodajo blaga in storitev po socialnih omrežjih si ne bi upala trditi, da je zakonodaja na tem področju pomanjkljiva, saj je bila z Zakonom davka na dodano vrednost (ZDDV -1) z poznejšimi dopolnitvami, ter Pravilnikom ( P- ZDDV – 1) , ki sta začela veljati 1.1.2007 dopolnjena.

Predpisane mejne vrednosti pri prodaji blaga na daljavo, ki veljajo za posamezno državo članico, pa so objavljene na spletni strani Evropske komisije in določene z direktivo 2006/112/ES:34.

Problem je v kompleksnosti zakonodaje, naše domače kakor tudi države članice EU. Tako se smatra, da dobavitelj iz Slovenije, ki prodaja blago končnim potrošnikom v državo članico po katalogu, spletu,telefonu,telefaksu in podobno in nato pošlje blago kupcu, mora upoštevati zakon o DDV države članice, v katero dobavlja, če vrednost dobavljenega blaga v koledarskem letu preseže predpisano mejno vrednost te države, mora pridobiti ID – številko za DDV te države. Torej načeloma mora biti saj delno seznanjen z zakonom o DDV v 27. državah članicah in seveda zagotoviti v svojem knjigovodstvu podatke o velikosti letnega prometa za vsako namembno državo članico posebej (148. člen P-ZDDV-1). V tem primeru ne obračuna slovenskega DDV – ja, o vrednosti prometa poroča davčni upravi na obrazcu DDV – O.

Slovenski zavezanec z ID – številko za DDV, ki ne presega mejne vrednosti države, v katero dobavlja blago in se tudi prostovoljno ne identificira za prodajo blaga na daljavo v tej državi članici, je dolžan obračunati slovenski DDV in o tem na DDV – O obrazcu poročati naši davčni upravi.

Poleg tega je dolžan slovenski davčni zavezanec pristojnemu davčnemu organi do 31. januarja leta po poteku leta poročati o letnem prometu v posamezni državi članici (135/1P –ZDDV – 1), v kolikor pa se je v državi članici prostovoljno priglasil, da bo od takih prodaj obračunal DDV te države (135/2 P- ZDDV – 1) mora prav tako obvestiti slovensko davčni organ.

Prav tako velja tudi za davčnega zavezanca iz druge države članice, ki dobavlja blago v Slovenijo in preseže mejno vrednost 35.000€, da mora pridobiti slovensko ID za DDV.

Vsa pojasnila, na katera davčna uprava odgovarja davčnim zavezancem, so tudi objavljena na spletni strani davčne uprave. Vsa prodaja v Sloveniji na glede na način prodaje, pa je obdavčena po našem ZDDV – 1.

ZDDV -1 v prilogi I a podaja okvirni seznam elektronsko opravljenih storitev:

 1. Spletna ponudba, spletno gostovanje, vzdrževanje programov in opreme na daljavo
 2. dobava programske opreme in njeno posodabljanje
 3. dobava slik, besedil in informacij, kot tudi dajanje baz podatkov na razpolago
 4. dobava glasbe, iger, filmov, igre na srečo, predvajanje prireditev s področja kulture, umetnosti, politike,športa znanosti in zabave
 5. opravljanje poučevanja na daljavo

Posamezne točke iz priloge I a tudi pojasnjuje uredba 1777/2005. Za njih velja kraj obdavčitve:

 • Davčnim zavezancem člen 25/1 ZDDV – 1
 • Nezavezancem znotraj EU-izvajalec davčni zavezanec s sedežem znotraj EU člen 25/2 ZDDV – 1
 • Nezavezancem znotraj EU – izvajalec davčni zavezanec s sedežem zunaj EU člen 30.c ZDDV - 1
 • Nezavezancem zunaj EU člen 30.d/1 ZDDV.

Zakonodaja, ki je vezana na posebno ureditev pri elektronskih storitvah:

 • ZDDV -1 30. c,123- 130 in priloga I a
 • P- ZDDV – 1171-174
 • Direktiva 2006/112/Es:359-369 in priloga II:

Torej zakonodaje je dovolj, je tudi precej zahtevna in zahteva veliko znanja in odgovorno ter natančno vodeno knjigovodsko evidenco. V našem podjetju trenutno nimamo poslovnega partnerja, ki bi se ukvarjal s prodajo blaga in posredovanjem internetnih storitev. Imamo le izkušnje z gostovanjem in oglaševanjem na socialnih omrežjih. Tista, omrežja, ki imajo svoja podjetja ali poslovne enote registrirane v EU, tudi spoštujejo EU zakonodajo in izdajajo račune, ki so usklajeni z EU direktivami. Od socialnih omrežij izven EU, pa je težko dobiti knjigovodske listine ki bi ustrezale naši zakonodaji, običajno so to le neka potrdila o porabi oz. plačilu storitev.

Pri domačih internetnih storitvah nimamo slabih izkušenj, saj vedno prejmemo račun, ki ustreza naši zakonodaji.

Na vrh
© 2011 - 2019 Gazeta d.o.o., vse pravice pridržane.    Pravna varnost.    Uporaba piškotkov.